Διαμονή Ρέθυμνο, διακοπές, θάλασσα, βουνό, θέα, Γιάννης βιλλά